ELS 7 SAMURAIS


RESPONSABLE:  La Xina Art i De Luxe
LLOC:  Ivars d’Urgell
ANY:  2008
DADES DE CONTACTE:
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
Els set samurais és un projecte per apropar l’art contemporani, de forma definitiva, amena, didàctica i tangible al poble (tot això ho hem de dir amb veu greu i entonació solemne). Es tracta de recórrer la nostra particular geografia amb una furgoneta equipada amb megàfons, tal com ho són les que bescanvien matalassos o venen ultramarins i conserves, anunciant, amb veu de profeta: “Ha arribat l’art contemporani!” (bis).  Així presentaven aquests dos col·lectius el projecte Els 7 samurais, on els artistes representaren “el paper o, més ben dit, l’estereotip de bona part del ventall, molts cops propens (com tot, al cap i a la fi) a la caricatura, d’artistes (allò que ara se’n diu “creadors plàstics”): l’artista acadèmic decimonònic, l’artista hipertecnificat, l’artista conscienciat i compromès, l’artista activista feminista, l’artista místic oriental, l’artista autista misantrop, l’artista comercial arrapat sempre a la última moda i un llarg etcètera que pot variar sobre la marxa”.
Es va dur a terme un primer assaig a la Garrotxa, però el procés va quedar indocumentat, és per aquest motiu que vàren aprofitar la segona edició del festival “Ivarts”, a Ivars d’Urgell, per presentar la seva proposta. Els membres de La Xina que van participar a l’acció són : Anxo Baranga, Marc Villalonga i Xesco Mercé.  També hi participaren el col·lectiu De Luxe format per Luís Casado i Xesco Mercé, juntament amb la col·laboració de Santi Erill que ja havia estat membre de La Xina, Agustín Fructuoso, del col·lectiu TPK i l’artista Pep Vilalta, com a convidat fortuït. El projecte que va consistir en “exposar art rabiosament actual a espais no destinats inicialment a aquest fi  (places, casinos, sagristies, o mercats)” pels pobles de Catalunya,  utilitzant el dispositiu d’una furgoneta amb un remolc  integrat que els permetia intercanviar antics quadres per creacions actuals, que donaren lloc al terme de “quadres tunejats”, o bescanviar obres per productes de la terra. També es reuniren propostes provinents de les diferents modalitats creatives actuals, com poden ser el vídeo, la fotografia, l’acció, el happening o la instal·lació, però on també hi tenien cabuda les disciplines més tradicionals com la pintura i l’escultura. Finalment, totes les accions que formaren part del projecte global “Els 7 samurais” vàren ser enregistrades en vídeo. A través d’aquest conjunt d’accions de carácter experimental es pretenia valorar la distància  existent entre l’art contemporani  i el públic en general.